Personel

belka


Krystyna Ratajska-Michalczak - doktor nauk weterynaryjnych.

Jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii weterynaryjnej.

Ma 33-letni staż pracy w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu chirurgii małych zwierząt i okulistyki weterynaryjnej. Od wielu lat prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Specjalizacyjnym Chorób Psów i Kotów dla przyszłych specjalistów w tej dziedzinie. Swoją wiedzę ciągle poszerza uczestnicząc w kongresach i sympozjach naukowych.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od chwili jej powstania tj. od 1993r. Wiedzę naukową wykorzystuje w praktyce klinicznej stosując z dobrym skutkiem nowoczesne metody leczenia. Pozytywne efekty leczenia uzyskuje także dzięki nowoczesnemu sprzętowi i nietuzinkowemu podejściu do pacjenta. Współpracując z anestezjologami nie odmawia pomocy chirurgicznej nawet bardzo chorym i bardzo zaawansowanym wiekiem zwierzętom.

Kocha jamniki – dlatego specjalizuje się w chorobach kręgosłupa, na które często zapadają psy tej rasy. Dzięki szybkiej interwencji chirurgicznej ma duży odsetek wyleczeń psów z porażeniem kończyn.

Równie dobre efekty osiąga w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej, w tym także chirurgii okulistycznej.


AleksandraTalma - lekarz weterynarii.

 

 

Kamilla Schönthaler - lekarz weterynarii.

Ukończyła kursy leczenia chorób zwierząt futerkowych. Jako internista ma 25-letni staż pracy. Aktualizuje i poszerza wiedzę biorąc udział w licznych sympozjach i konferencjach.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od 18 lat. Zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem psów, kotów oraz innych zwierząt towarzyszących: królików, świnek morskich, chomików, fretek, szczurów. W ramach interny szczególnie specjalizuje się w geriatrii, dietetyce, urologii. Jest konsultantem weterynaryjnym w redakcji „PANI DOMU”.

 

Alicja Jolanta Glasgall - lekarz weterynarii.

Jest absolwentką Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie.

 

Janusz Jędruch - doktor nauk weterynaryjnych.

Jest jednym z pierwszych lekarzy w Polsce, którzy otrzymali tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt.

Przez 30 lat pracował w Katedrze Położnictwa i Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w charakterze nauczyciela akademickiego.

Z lecznicą „ANIMA” związany jest od ponad 18 lat czyli od chwili jej powstania. Poza ginekologią, położnictwem i andrologią zajmuje się chirurgią i anestezjologią.

 

Wiesław Jurga - lekarz weterynarii.

W zawodzie 37 lata, w tym 19 lat w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego jako nauczyciel akademicki i lekarz praktyk zajmujący się leczeniem psów i kotów.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od chwili jej powstania, czyli od przeszło 18 lat. Oprócz szeroko pojętej profilaktyki i terapii jego zainteresowania zawodowe to choroby skóry, geriatria oraz ultrasonografia.

 

Wojciech Karczewski - doktor nauk weterynaryjnych.

Ma tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt i kilkudziesięcioletnie doświadczenie z pracy nauczyciela akademickiego w Katedrze Położnictwa i Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Wydziale Weterynaryjnym SGGW.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od 18 lat czyli od początku jej istnienia. Konsultuje najtrudniejsze przypadki ginekologii, położnictwa i andrologii. Zajmuje się także chirurgią miękką.

 

Maciej Lenarcik - doktor nauk weterynaryjnych.

Jest jednym z pierwszych lekarzy w Polsce, którzy otrzymali tytuł „specjalisty chorób psów i kotów”. Nr certyfikatu 4/18.

Od 1971 r nieprzerwanie pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. Uczestniczy w licznych konferencjach i sympozjach naukowych szczególnie z zakresu neurologii.

W lecznicy „ANIMA” pracuje ponad 15 lat. W praktyce lekarskiej oprócz neurologii szczególnie interesuje się chorobami układu pokarmowego i moczowego.

 

Tadeusz Narojek - doktor nauk weterynaryjnych.

Z lecznicą „ANIMA” współpracuje od 9 lat.

Ekspert w dziedzinie diagnostyki obrazowej – USG, RTG, tomografii, rezonansu magnetycznego.

 

Piotr Ostaszewski - profesor tytularny.

Nieprzerwanie od 37 lat pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej warszawskiej SGGW. Ma duży i ważki dorobek naukowy – jest autorem ponad 150 prac naukowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria z zakresu fizjologii, dietetyki i żywienia dla studentów Wydz. Med. Wet. a także wykłady dla słuchaczy Podyplomowego Studium Specjalizacyjnego Chorób Psów i Kotów.

Z lecznicą zwierząt „ANIMA” związany jest od początku jej istnienia – od 1993 r.

Jest wybitnym znawcą dietetyki i żywienia zwierząt towarzyszących. Posiada dwa patenty dotyczące opracowania suplementów pokarmowych dla tych zwierząt.

 

Krzysztof Pawłowski - doktor nauk weterynaryjnych.

Jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał tytuł: „Specjalista chorób psów i kotów”. W zawodzie lekarza weterynarii pracuje od 47 lat. Przez 22 lata był nauczycielem akademickim – klinicystą, asystentem i adiunktem w Zakładzie Chorób Małych Zwierząt w Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnym SGGW.

Z lecznicą „ANIMA” związany od początku jej istnienia t.j. od 18 lat. Doświadczony internista-praktyk zajmujący się chorobami psów i kotów. Od wielu lat specjalizuje się w dermatologii weterynaryjnej i chorobach układu krążenia. Na bieżąco „za pan brat” z fachową literaturą, stosując nowoczesne środki i metody diagnostyczne osiąga znakomite efekty.

 

Jerzy Sobczyk - doktor nauk weterynaryjnych.

Ma tytuł: „specjalista chorób psów i kotów”. Przez 23 lata pracował w Katedrze Farmakologii na Wydziale Weterynaryjnym SGGW jako nauczyciel akademicki.

Lecznicą „ANIMA” zarządza od chwili jej powołania w 1993 r.

 

Piotr Polański - lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie . Zainteresowania zawodowe to choroby zakaźne psów i kotów, weterynaryjna diagnostyka obrazowa i immunologia weterynaryjna. Do zainteresowań pozazawodowych kolegi należy: fotografia dzikich zwirząt oraz podróże przyrodnicze. Związany z lecznicą Anima od 2010 roku początkowo jako wolontariusz, po skończeniu studiów jako stażysta, a teraz pracuje na stanowisku lekarza weterynarii. Uczestniczy w konferencjach, kongresach i seminariach naukowych uzupełniając swoją wiedzę.