Personel

belka


Krystyna Ratajska-Michalczak - doktor nauk weterynaryjnych.

Jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii weterynaryjnej.

Ma 33-letni staż pracy w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu chirurgii małych zwierząt i okulistyki weterynaryjnej. Od wielu lat prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Specjalizacyjnym Chorób Psów i Kotów dla przyszłych specjalistów w tej dziedzinie. Swoją wiedzę ciągle poszerza uczestnicząc w kongresach i sympozjach naukowych.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od chwili jej powstania tj. od 1993r. Wiedzę naukową wykorzystuje w praktyce klinicznej stosując z dobrym skutkiem nowoczesne metody leczenia. Pozytywne efekty leczenia uzyskuje także dzięki nowoczesnemu sprzętowi i nietuzinkowemu podejściu do pacjenta. Współpracując z anestezjologami nie odmawia pomocy chirurgicznej nawet bardzo chorym i bardzo zaawansowanym wiekiem zwierzętom.

Kocha jamniki – dlatego specjalizuje się w chorobach kręgosłupa, na które często zapadają psy tej rasy. Dzięki szybkiej interwencji chirurgicznej ma duży odsetek wyleczeń psów z porażeniem kończyn.

Równie dobre efekty osiąga w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej, w tym także chirurgii okulistycznej.


 

 

Alicja Jolanta Glasgall - lekarz weterynarii.

Jest absolwentką Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie.

 

Janusz Jędruch - doktor nauk weterynaryjnych.

Jest jednym z pierwszych lekarzy w Polsce, którzy otrzymali tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt.

Przez 30 lat pracował w Katedrze Położnictwa i Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w charakterze nauczyciela akademickiego.

Z lecznicą „ANIMA” związany jest od ponad 18 lat czyli od chwili jej powstania. Poza ginekologią, położnictwem i andrologią zajmuje się chirurgią i anestezjologią.

 

Wiesław Jurga - lekarz weterynarii.

W zawodzie 37 lata, w tym 19 lat w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego jako nauczyciel akademicki i lekarz praktyk zajmujący się leczeniem psów i kotów.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od chwili jej powstania, czyli od przeszło 18 lat. Oprócz szeroko pojętej profilaktyki i terapii jego zainteresowania zawodowe to choroby skóry, geriatria oraz ultrasonografia.

 

Wojciech Karczewski - doktor nauk weterynaryjnych.

Ma tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt i kilkudziesięcioletnie doświadczenie z pracy nauczyciela akademickiego w Katedrze Położnictwa i Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Wydziale Weterynaryjnym SGGW.

W lecznicy „ANIMA” pracuje od 18 lat czyli od początku jej istnienia. Konsultuje najtrudniejsze przypadki ginekologii, położnictwa i andrologii. Zajmuje się także chirurgią miękką.

 

Tadeusz Narojek - doktor nauk weterynaryjnych.

Z lecznicą „ANIMA” współpracuje od 9 lat.

Ekspert w dziedzinie diagnostyki obrazowej – USG, RTG, tomografii, rezonansu magnetycznego.

  

Krzysztof Pawłowski - doktor nauk weterynaryjnych.

Jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał tytuł: „Specjalista chorób psów i kotów”. W zawodzie lekarza weterynarii pracuje od 47 lat. Przez 22 lata był nauczycielem akademickim – klinicystą, asystentem i adiunktem w Zakładzie Chorób Małych Zwierząt w Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnym SGGW.

Z lecznicą „ANIMA” związany od początku jej istnienia t.j. od 18 lat. Doświadczony internista-praktyk zajmujący się chorobami psów i kotów. Od wielu lat specjalizuje się w dermatologii weterynaryjnej i chorobach układu krążenia. Na bieżąco „za pan brat” z fachową literaturą, stosując nowoczesne środki i metody diagnostyczne osiąga znakomite efekty.

 

Jerzy Sobczyk - doktor nauk weterynaryjnych.

Ma tytuł: „specjalista chorób psów i kotów”. Przez 23 lata pracował w Katedrze Farmakologii na Wydziale Weterynaryjnym SGGW jako nauczyciel akademicki.

Lecznicą „ANIMA” zarządza od chwili jej powołania w 1993 r.

 

Piotr Polański - lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie . Zainteresowania zawodowe to choroby zakaźne psów i kotów, weterynaryjna diagnostyka obrazowa i immunologia weterynaryjna. Do zainteresowań pozazawodowych kolegi należy: fotografia dzikich zwirząt oraz podróże przyrodnicze. Związany z lecznicą Anima od 2010 roku początkowo jako wolontariusz, po skończeniu studiów jako stażysta, a teraz pracuje na stanowisku lekarza weterynarii. Uczestniczy w konferencjach, kongresach i seminariach naukowych uzupełniając swoją wiedzę.